•  

  ศูนย์รวมประกันภัยสหพัฒน์ (พนิดา)

  118/119 หมู่ 1 ต. บึงอ. ศรีราชาจ. ชลบุรี 20230

 •  

  086-3458016

  admin@thegood-broker.com

 •  

  8.00-21.00

  everyday

Insurance

 

1 อัตราเบี้ยประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเบี้ย ณ 1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป)

ตารางเบี้ย พรบ:     

 

  

-            

 

2 ความคุ้มครอง

-             บริษัทที่รับประกัน จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย ของผู้ที่ประสบภัย ทุกคน อันเนื่องจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย (ไม่รวมความเสียหายของทรัพย์สิน

3 สิทธิในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทน ตาม พรบ.

3.1 ค่าเสียหายส่วนแรก  (โดยยังไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด)

               - กรณีบาดเจ็บเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน                                              30,000 บาท

               - กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร                                                                    35,000 บาท

               - กรณีเสียชีวิต ให้ค่าปลงศพ                                                                    35,000 บาท

               - กรณีบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตไม่เกิน                                                             65,000 บาท

3.2 ค่าเสียหายส่วนเพิ่ม (ในกรณีที่เป็นผ่ายถูก)

               - ค่าชดเชยรายวันไม่เกิน 20 วัน/ ครั้ง                                                         200 บาท/วัน

               - สิทธิในค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน                                                              80,000 บาท

               - กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลถาพอย่างถาวร                                                 300,000 บาท

               - ศูนย์เสีย อวัยวะที่สำคัญ 2 ส่วน                                                             300,000 บาท

4 เอกสารที่ใช้ในการยื้นขอรับค่าสินใหม

-                                  สำเนา พรบ.

-                                  สำเนาทะเบียยรถ

-                                  สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

-                                   สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย

-                                  ใบเสร็จค่ารักษาจาก รพ.

-                                 ใบมรณะ (ในกรณีที่เสียชีวิต)

-                                 สำเนาบัตรประชาชนของทายาท ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต

-             สำเนาใบแจ้งความหรือใบบันทึกประจำวัน จากตำหรวจ

*** ผู้ประสบภัยต้องยื้นขอรับค่าสินใหม่ ภายใน 180 วัน โดยนับจากวันที่เกิดความเสียหาย

*** หลังจากยื้นเอกสาร ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าสินใหม่ ภายใน 7 วันจากที่ยื้นเอกสารครบ

 

5              สิ่งที่ควรปฏิบัติ เมือประสบภัย

-             หากพบว่ามีผู้บาดเจ็บ ให้รีบนำผู้บาดเจ็ปนำส่งโรงพยาบาลที่ไกล้ที่สุดก่อน เพื่อให้ได้รับการดูเลรักษาได้อย่างทันท่วงที

-             แจ้งเหตุให้ตำรวจทราบ และขอสำเนาบันทึกประจำวันไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้เรียกร้องต่อไป

-             แจ้งเหตุกับบริษัทประกัน

 

-             ถ่ายสำเนา พรบ. และเบอร์โทร ของคู่กรณีไว้เพื่อใช้ในการเจรจาค่าสินใหม

 

 

   

 

 


                                                                           

 

 
 
 
 

 

ติดต่อขอใบเสนอราคา

: 10 + 3 =

Talk to a Professional Your Business Is Our Business

thegood-broker

บริษัทตัวแทนประกันภัยที่ดูแลและเอาใจใส่คุณ

เรามีระบบเงินผ่อน

บริษัทมีระบบเงินผ่อนชำระ ทำให้คุณจ่ายสบายไม่ต้องกังวลหากไม่มีเงินก้อน เพียงคุณเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเรา

เรามีความพร้อมที่จะดูแลคุณ

เรามีบริษัทที่เราเป็นตัวแทนประกันกว่าสามสิบบริษัท ทำให้คุณมั่นใจ ได้ว่าเราพร้อมที่จะดูแลคุณในประกันรูปแบบต่างๆ

รายชื่อบริษัทประกันภัย.

S 36290624