•  

  ศูนย์รวมประกันภัยสหพัฒน์ (พนิดา)

  118/119 หมู่ 1 ต. บึงอ. ศรีราชาจ. ชลบุรี 20230

 •  

  086-3458016

  admin@thegood-broker.com

 •  

  8.00-21.00

  everyday

Insurance

S 6434288870000

 

Thegood-broker

 ได้เป็นตัวแทนในการขายประกันภัยประเภท 1 รถยนต์และรถกะบะ   ให้กับ บริษัทประกันหลายบริษัท  โดยท่านสามารถ เลือกเบี้ยประกันภัย ประเภท 1  กับบริษัท

ตามรายชื่อต่อไปนี้    (คลิกที่รายชื่อบริษัทประกันภัย เพื่อดูรายละเอียด)

 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1  
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1                  S 36290624
 
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชั้น 1
 
 
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 
บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด  
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด  
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน)  

  

 
 
 
 

S 6434277829784        

 

 

 

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ

1 การตรวจสภาพรถครั้งแรก  (อัตราปกติ )

(1) รถยนต์ทีมีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2000  กิโลกรัม   คันละ 200  บาท 

(2) รถยนต์ ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2000  กิโลกรัม      คันละ 300  บาท 

(3)  รถจักรยานยนต์                                             คันละ 60    บาท

2  การตรวจสภาพครั้งต่อๆไป ( ตรวจสภาพรถครั้งแรก แล้วมีข้อบกพร่อง เป็นเหตุให้รถ ไม่ผ่านการตรวจสภาพ  เมื่อเจ้าของรถ  ได้นำรถไปปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำรถเข้ารับการตรวจใหม่ )   

    ค่าบริการตรวจสภาพเป็นดังนี้

              (1)   กรณีที่นำรถ เข้ามารับการตรวจสภาพใหม่ ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก ค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ 

              (2)   กรณีที่นำรถ เข้ารับการตรวจสภาพใหม่  เกิน 15  วัน นับจากวันที่ ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก ค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับอัตราปกติ

 

      รถที่ให้บริการตรวจสภาพ   

 •  รถยนต์ขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน      2200กิโลกรัม

 • รถจักรยานยนต์

 S 6401920403207
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

ติดต่อขอใบเสนอราคา

: 2 + 9 =

รายชื่อบริษัทประกันภัย.

S 36290624