•  

  ศูนย์รวมประกันภัยสหพัฒน์ (พนิดา)

  118/119 หมู่ 1 ต. บึงอ. ศรีราชาจ. ชลบุรี 20230

 •  

  086-3458016

  admin@thegood-broker.com

 •  

  8.00-21.00

  everyday

S 6434277829784        

 

 

 

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ

1 การตรวจสภาพรถครั้งแรก  (อัตราปกติ )

(1) รถยนต์ทีมีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2000  กิโลกรัม   คันละ 200  บาท 

(2) รถยนต์ ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2000  กิโลกรัม      คันละ 300  บาท 

(3)  รถจักรยานยนต์                                             คันละ 60    บาท

2  การตรวจสภาพครั้งต่อๆไป ( ตรวจสภาพรถครั้งแรก แล้วมีข้อบกพร่อง เป็นเหตุให้รถ ไม่ผ่านการตรวจสภาพ  เมื่อเจ้าของรถ  ได้นำรถไปปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำรถเข้ารับการตรวจใหม่ )   

    ค่าบริการตรวจสภาพเป็นดังนี้

              (1)   กรณีที่นำรถ เข้ามารับการตรวจสภาพใหม่ ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก ค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ 

              (2)   กรณีที่นำรถ เข้ารับการตรวจสภาพใหม่  เกิน 15  วัน นับจากวันที่ ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก ค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับอัตราปกติ

 

      รถที่ให้บริการตรวจสภาพ   

 •  รถยนต์ขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน      2200กิโลกรัม

 • รถจักรยานยนต์

 S 6401920403207
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อบริษัทประกันภัย.

S 36290624